Posek dreves je ena izmed faz pridobivanja lesa, spada pa med najbolj nevarna gozdarska opravila. Sekanje drevja štejemo za gospodarjenje z gozdom, katero zajema precej odgovornosti. Pri tem gre namreč za neprekinjen proces izraščanja gozdnih površin, rast posameznega drevesa pa lahko traja tudi po 100 in več let. Z omenjenim procesom tako izvajamo urejanje in načrtovanje gojenja gozdnih površin, za vsak posamičen posek pa je potreben premislek in predvidenje posledic za bližnjo okolico, saj po sami sečnji povratna dejanja in saniranja niso več možna.

 

Prepustite urejanje vaše gozdne parcele strokovnjakom in se izognite nevarnostim in možnim dodatnim zakonskim in zdravstvenim zapletom pri omenjenih gozdarskih postopkih. Za več informacij pa nas kontaktirajte na info@altituda.si.

Kdaj se odločiti za posek drevja?

 

Vse lastnike gozdov, ki se odločijo za posek z namenom pridobivanja lesa verjetno zanima, kdaj je najbolj primeren čas za posek drevja?

 

Odgovor iz stališča same prodaje lesa je, takrat ko so cene le tega najvišje. V kolikor razmišljamo o prodaji lesa, potem se je smiselno že pred samo izvedbo poseka, posvetovati z možnimi odkupovalci lesnih dobrin. Cena lesa v povprečju najbolj naraste v jesenskem obdobju in začetku zime, kasneje pa je vse do poletja zaznati občutno padanje cen.  Dobava lesa trg običajno preplavi, ko pride do obsežnejših ujm in drugih naravnih katastrof, saj takrat ponudba količinsko zelo naraste.

Priprave nas spravilo lesa

Če pa na samo sečnjo gledamo iz stališča same kvalitete lesa, pa je za to najbolj primerna pozna jesen in prva polovica zime. Takrat naj bi les vseboval najmanj vode, kar posledično pomeni da ob sušenju tudi manj poka. Ker je v tem času tudi povpraševanje po lesu precej večje, so cene na trgu temu primerno večje. Posekan les zaradi hladnejših temperatur in drugih vremenskih vplivov, ni takoj izpostavljen napadu zajedalcev, zato ga lahko nekaj časa pustimo kar v gozdnem spravilišču na lokaciji.

Podiranje dreves z dvigalom

Sečnja lesa – Praksa in postopki

 

Sečnja lesa se najpogosteje opravlja ročno, torej z uporabo motorne žage. Če pa govorimo o bolj obširnem posegu izsekavanja, pa se ponavadi strokovnjaki poslužujejo strojne sečnje, kleščenja in izdelave sortimentov. S stroji si pomagamo tudi v gozdovih, ki so bili poškodovani zaradi vetroloma, snegoloma ali žleda, vendar bolj ali manj zaradi nevarnosti terena med samim postopkom.

 

V praksi delimo postopek sečnje na redno in negovalno sečnjo. Pri redni sečnji drevesa posekamo iz razloga za namen prodaje ali zgolj zaradi izvajanja redčenja. Negovalno sečnjo pa omenjamo takrat, kadar iz gozdnih površin odstranjujemo poškodovano ali bolno drevje in s tem poskušamo preprečiti širjenje bolezni in zajedalcev.

 

V praksi postopek poteka tako, da sekač podrtemu drevesu najprej oklesti vse veje, nato pa deblo razžaga na že v naprej načrtovane dolžine . Temu postopku z drugo besedo rečemo tudi krojenje sortimentov, ki velja za sila pomemben proces, ki lahko močno vpliva na kvaliteto lesa. Izkušeni strokovnjaki znajo sortimente krojiti z dobljenjem hlodov iz samega debla, to pa pomeni veliko večji izkoristek lesa pri vsakem posameznem drevesu.

 

Prav iz tega razloga vam svetujemo, da se za sečnjo in spravilo lesa obrnete na naše strokovnjake. Več informacij dobite na 051-755-700

 

Sečnja in spravilo lesa za kurjavo

 

Tako je sečnja le začetek priprave lesnega kuriva, kateri sledi spravilo lesa do gozdne prometnice. V praksi bi bila v nekaterih primerih izdelava sekancev najbolj učinkovita kar na mestu sečnje, vendar je zaradi preventive pred možnostjo poškodb tal in okolice bolj sprejemljiva izdelava le teh, šele na gozdni cesti ali pri začasnem skladišču. Nekateri izvajalci se pogosto poslužujejo tudi sekanja na suš, kar v praksi pomeni, da drevesa po sečnji pustijo ležati v gozdu in jih šele kasneje razžagajo in spravijo do gozdne prometnice.

 

Samo spravilo je mnogo manj nevarno, kot sama sečnja dreves, vendar pa je tudi tukaj potrebna previdnost in upoštevanje varnostnih navodil. Čelada je obvezni del opreme pri vsakršnem gibanju po sečišču, prav tako sta potrebni tudi zaščitna obleka in obutev. Tako se večino lesa danes spravi iz gozda z vlačenjem oz. s prilagojeno mehanizacijo ter s posebnimi gozdarskimi traktorji. Izjemoma se les še spravlja ročno tam, kjer traktorsko spravilo ni mogoče.

 

Pri sečnji in spravilu lesa je potrebna strokovnost in doslednost, zato imamo pri podjetju Altituda vedno v mislih delovanje v korist dolgoročnega razvoja gozda. Vsa posekana drevesa odstranimo profesionalno, ne da bi pri tem poškodovali gozd. Pri izvajanju samih posegov tako upoštevamo vse zakonske predpise, ki jih narekuje zakon in slovensko gozdarstvo,  z dolgoletnimi izkušnjam  pa vam tudi svetujemo pri sanaciji in negi vaših gozdnih površin. Posek in vsa spravila lesa opravimo zanesljivo in ga izvedemo ne glede na težavnost terena.

Podiranje dreves z dvigalom
Podiranje dreves z dvigalom

Sečnja dreves in spravilo lesa cenik

 

Spravilo lesa cenik postavke so podane v €/m3, kategorije ovrednotenja dela pa ločene po debelinskih razredih, načinu sečnje in ugodnih in neugodnih delovnih pogojih in razmerah.

Debelinski razredi: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več)

  • Okvirne cene sečnje in spravila za debelinski razred A v ugodnih delovnih pogojih se v povprečju gibljejo med 18 do 22 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa v povprečju gibajo od 22 do 26 €/m3.
  • Okvirne cene sečnje in spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih pogojih se v povprečju gibljejo med 21 do 23 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa v povprečju med 23 do 26 €/m3.
  • Okvirne cene sečnje in spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih pogojih, se v povprečju gibljejo med 23 in 25 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa v povprečju med 26 in 30 €/m3.

Če vas zanima sečnja dreves cenik in vse ostale morebitne informacije, nas kontaktirajte preko našega obrazca za povpraševanje, kjer vam bomo z veseljem svetovali, glede na vašo specifično situacijo.