Da bi lahko dosegli želeni idiličen izgled vaše zelenice, je potrebna natančna oskrba, ki poteka neprekinjeno, skozi celotno leto. Sama košnja trave je sicer pogoj za uspešno rast, ni pa na žalost dovolj, da bi takšno urejanje zelenice doseglo želeni učinek.  Lepo in zdravo travo lahko vzgojimo le z veliko vloženega truda, kot je poleg rednega košenja tudi zalivanje in dognojevanje. V naših vremenskih pogojih, trava samostojno lepo uspeva le v vlažnih in deževnih mesecih, kar le nakazuje, kako pomemben faktor pri tem igra sama vlaga. Še en velik faktor, ki precej vpliva na lepo uspevanje naše zelenice je odstranjevanje plevela. Kvaliteta same trate varira tudi glede na samo vrsto, ki smo jo posejali. Na to posledično vplivajo tudi tla in na kakšen način je bila opravljena sama setev, vključno z vplivom klimatskih razmer.

Za lep končni izgled naše zelenice, je torej potrebno znanje, pravilno in redno vzdrževanje za popolnost končnega videza, takemu kot smo lahko priča na golf zelenicah. Alituda poskrbi, da je košnja trave učinkovita in natančna, urejanje vaše zelenice pa vam z našimi cenovno ugodnimi storitvami, ne bo povzročalo nikakršnih preglavic več. Vaše povpraševanje lahko pošljete na info@altituda.si.

Priprava rastišča za urejanje zelenice

 
Preden se odločimo na novo posaditi našo zelenico, je potrebno naprej ustrezno pripraviti samo rastišče. Potrebno je izbrati odprt prostor, do katerega bo lahko svetloba ves čas prosto dostopala. Zelenice sicer uspevajo tudi v senčnih pogojih, a je temu primerno potrebno izbrati tudi mešanico semen za pravilno rast. Ker ima senčna trava bolj rahlo tkivo, zato tudi slabše prenaša večje obremenitve.

Naša posajena trata nas bo v naši okolici spremljala večino našega življenja, zato je pred izvedbo tega postopka potreben skrben premislek in priprava. Če ugotovimo, da vrhnja plast prsti vsebuje preveč apnenca ali je preveč mivkasta, jo je potrebno obogateti z dodatki. Rastišče pred posaditvijo tudi na grobo zravnamo, pretlačimo in pograbimo. Za tem je potrebno dodatni par centimetrov debele plasti šote, ki jo z grabljami vmešamo v zgornjo povrhnjico prsti. Pri tem se lahko poslužujemo tudi uporabe naravnih gnojil kot so vrtni kompost, odrabljen in presajen hmelj ali hlevski gnoj.

Priprave nas spravilo lesa

Ko ocenimo, da je teren dobro zravnan in dovolj prepusten, poskrbimo da še dokončno zdrobimo vse nastale grude. Terenu nato še enkrat dodamo šoto oz. gnojilo in ga še enkrat dobro zravnamo. S tem postopkom pridobimo fino prst, ki je ob zaključku priprave primerna za posaditev in drugo fazo urejanja naše travnate površine.

Podiranje dreves z dvigalom

Kaj je polaganje travne ruše in vse kaj zajema?

Polaganje trave je še eden izmed načinov zatravitve površine vaše okolice. Polaganje travne ruše predstavlja enostavno ozelenitev, katera je pripravljena za uporabo že takoj po zaključku samega postopka. Pred samim polaganjem travnih tepihov, je potrebna podobna priprava zemlje za sajenje, nekaj centimetrov pod končno višino zunanje trate. Prst je ponavadi pred začetkom postopka potrebno pognojiti z mineralnim gnojilom in tega enakomerno porazdeliti po celotni površini.

Polaganje talne ruše poteka po sistemu polaganja travnega zvitka ob zvitek. Vsak posamezen kos se položi v razmiku glede na sosednji zvitek, stiki med posameznimi rušami pa morajo biti čim manj vidni. Travni zvitki se morajo tako dobro stikati med sabo, pri tem pa ne sme priti do prekrivanj, saj v nasprotnem primeru lahko pride do izrivanja posameznih slojev oz. do odmiranja spodnjega dela travnate površine.

Med samim polaganjem, se ponavadi plast prsti na katero polagamo zvitke zaščiti z deskami, po katerih se lahko ob delu neovirano sprehajamo. Na tak način namreč preprečimo večje poškodbe prsti, ki lahko konkretno vplivajo na kvalitetno polaganje trave. Vse zvitke se tako tlači in valja ročno, kasneje pa sledi še valjanje in zalivanje celotne travne ruše.

Tovrstna košnja trave, se lahko začne že kak teden po prvotni posaditvi. Takrat se načeloma po  rednem zalivanju travna ruša že dobra sprime s podlago prsti, vendar pri začetni košnji vseeno dodatna pazljivost, ne bo nikakor odveč.

Ker takšno polaganje trave lahko dokaj hitro postane sila zapleteno, vam svetujemo, da se preko našega kontaktnega obrazca obrnite na podjetje Altituda, ki vam bo storitev izvedlo profesionalno, hitro in po najbolj ugodnih cenah.

Košnja trave – Postopek in nasveti

Košnja trave je ponavadi najbolj odvisna od geografskih in vremenskih razmer. V toplih razmerah, lahko v začetku pomladi s košnjo pričnemo prej oz. takoj ko trava dovolj zraste. Na splošno velja, da previsoke trave ne kosimo, saj s tem postopkom lahko razredčimo sestoj travnih vrst, kar pa v enaki meri velja tudi za tudi za košnjo trave v prenizkem stanju. Najbolj optimalno stanje trave za košnjo je, ko ta doseže višino približno 3-4 cm. Če pomladno košnjo opravimo prepozno, ko je trava že precej visoka, se s tem lahko travišče močno poškoduje.

Načeloma naj bi urejanje zelenic potekalo vsak teden ali vsakih deset dni. Ker v pomladnih mesecih trava raste hitreje je zato potrebnih več košenj. V poletnih mesecih pa se ponavadi rast pri večini travnatih površin ustavi, zaradi sušnega obdobja. S košnjo takrat prenehamo, razen v primeru, če se poslužujemo uporabe namakalnega sistema. Košnja trave se lahko izvaja tudi v poznem jesenskem obdobju. Ponovno moramo biti pozorni na višino trave, da s posegi ne vplivamo na normalen razvoj travnega biotopa.

Podiranje dreves z dvigalom

V primeru namočenega terena se ponavadi svetuje, da pustimo travo nepokošeno in se same košnje lotimo, ko se teren nekoliko osuši. V nasprotnem primeru pa je potrebno v sušnih obdobjih visoko travo pokositi, da zelenica ne izgube preveliko količine vode preko svojih cvetov in listja.

Potrebno se je zavedati, da redna košnja iz zelenice odnaša precej organskih in hranilnih snovi, ki jih je potrebno nadomestiti z gnojenjem. Ostanke pokošene trave lahko puščamo na sami zelenici le v primeru, če so delci pokošene trave zelo kratki, vremenske razmere pa ne preveč ekstremne. Drobni kosci trave na tak način hitro razpadejo in na tak način vrnejo hranilne snovi nazaj v podrast. V nasprotnem primeru, pa pokošeno travo pograbimo in jo odložimo na kompostni kup.

Podiranje dreves z dvigalom

Košnja trave cena

Podjetje Altituda, vam tako nudi storitve načrtovanja, planiranja in vzdrževanja vaših zelenic in ostalih travnatih površin.

 

Polaganje travne ruše in košnja trave cena:

Košnja trave: od 0,12 € do 0,50 € na m2<

Polaganje travne ruše: od 12 € do 25 € na m2

Zgornje cene za naše storitve so okvirne cene, ki so odvisne tako od težavnosti in prehodnosti terena, kot od same dolžine trave in posameznih želja stranke. Vsekakor pa so naše storitve, ki jih opravljamo po celi Sloveniji, ene izmed najbolj ugodnih na našem trgu. V kolikor vas zanima hitra in učinkovita postavitev travnih površin ali urejanje zelenic, nas za več informacij lahko kontaktirate na 051-755-700.