Gozdarstvo štejemo med najbolj pomembne gospodarske dejavnosti, saj se ta ukvarja z ohranjanjem, gojenjem in sekanjem naših gozdov. Slovenija spada med najbolj gozdnato poraščene države na svetu, zato lahko trdimo da je zelenost naših gozdov naš zaščitni znak. Po številkah sodeč je ocenjeno, da je v Sloveniji približno 1, 2 milijona hektarjev gozdov, kar v celoti predstavlja 58 % pokritost celotne površine naše države. Kot zanimivost lahko še omenimo da se kar 79 % delež gozdov nahaja v zasebni lasti, preostalih 21% pa je v rokah državnih organov, kot so občine in druge državne ustanove. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji približno 400.000 zasebnih lastnikov gozdnih površin.

Temeljna naloga gozdarstva je ohranjanje gozda in gozdnih površin v najbolj optimalnem stanju. V interesu tako gozdarjev kot lastnikov je, da se gozd ohranja v čim bolj naravnem stanju za zanesljiv obstoj, urejenost in dolgoročen dohodek lastnikov gozdnih zemljišč.

Če ne veste kam se obrniti v primeru ohranjanja, sekanja ali vzdrževanja vaših gozdnih površin, smo tu za vas Altituda. Naši strokovnjaki poskrbijo za vse vaše težave in odgovorijo na vsa morebitna vprašanja glede arboristike in gozdarstva. Več informacij pa dobite na info@altituda.si.

Slovensko gozdarstvo in pomen za okolico

Gozdovi imajo dokazano pozitiven vpliv na počutje in zdravje ljudi in okolice. Najpomembnejši proizvod gozda je seveda les, sekundarne dejavnosti pa prav tako zajemajo lov, čebelarstvo in nabiralništvo. Gozdarstvo v Sloveniji tako delimo na tri večje skupine: gospodarsko, upravljavsko in izobraževalno gozdarstvo.

Proizvodna funkcija gozdov, ter gozdarstvo v Sloveniji trenutno najbolj bazira na izvozu in prodaji lesa, predvsem v naše bližnje sosednje države. Ker količinsko veliko hlodovine izvozimo v tuje države, to seveda ni dolgoročno najboljše za naše okolje. Zato je še posebej pomembno, da se na dolgi rok osredotočimo na vzgojo, vzdrževanje in pa preprečitev prekomernega izsekavanja naših gozdov, s čimer se ukvarja tudi sam poklic gozdar.

Gozdarstvo v prihodnjih letih čakajo težki izzivi. Soočiti se bo treba tako s podnebnimi spremembami, kot z odnosom kapitalizma do naravnih dobrin, kot je na primer les. Prav tako je pričakovati, da bo les v bližnji prihodnosti, poleg pitne vode, ena izmed najbolj pomembnih in iskanih surovin. Gozdarska panoga ni niti pod razno enostavna, saj zahteva veliko izkušenj, znanja in premišljenega gospodarjenja, poleg vseh ostalih delovnih nalog, ki jih gozdar še opravlja.

 

Podiranje dreves z dvigalom
Podiranje dreves z dvigalom

Kaj vse zajema delo, ki ga opravlja gozdar?

Poklic gozdar se ukvarja z urejanjem, nadzorovanjem in varovanjem vseh vrst gozdov in gozdnih površin. Sam poklic je razdeljen tudi na podskupine gozdarjev usposobljenih za svoja specifična področja, ti pa so upravitelj gozdov, gozdni delavec in revirni gozdar.

Upravitelji gozdov so privatni uslužbenci lastnikov gozdov in gozdnih parcel. Ti skrbijo za privatno gozdno lastnino in izvajajo vsa potrebna gozdna dela. Skrbijo, da je gozd lastnika v urejenem in zdravem stanju in mu pri tem pomagajo zagotavljati stalen pritok dohodka. Prav tako je njihova primarna skrb, da posegi v gozdove nimajo negativnih vplivov na sam gozd in njegovo okolico.

Revirni gozdar je uslužbenec državne institucije za gozdarstvo, ki skrbi za primerno upravljanje gozdov v okrožju oz. revirju, ki mu je dodeljen. V sklopu tega je njegova naloga spremljanje samega stanja gozdov, svetovanje pri poseku, izbira dreves primernih za posek in načrtovanje oskrbe. Storitve revirnih gozdarjev so tako za lastnike gozdov brezplačne, saj gre za uslužbence javne službe za gozdarstvo.

Gozdni delavci, pa so ponavadi uslužbenci podjetij iz gozdne proizvodnje. Običajno so to delavci sekači in traktoristi, kateri se ukvarjajo s sečnjo in spravilom lesa. Glavna opravila sekačev so podiranje in kleščenje dreves, medtem ko so traktoristi ponavadi zadolženi za transport in pomoč pri spravitvi lesa. Med gozdne delavce štejemo tudi druge, npr. nega mladja in sajenje dreves.

 

Podjetje Altituda vam tako ponuja vse vrste gozdarskih storitev iz strani izkušenih in zato izobraženih strokovnjakov. Vse od poseka lesa pa do čiščenja zaraščenih površin, za brezplačno oceno vaše gozdne površine, pa nas pokličite na 031 740 388

 

Gozdarska dela in gozdarske storitve cenik

Pridobivanje lesa je praviloma glavni cilj vsakega lastnika gozdne parcele. Lastniki, ki les na svoje stroške vzgojijo, kasneje tega želijo prodati na trgu po čim večji vrednosti z namenom profitabilnosti. Del zaslužka je za dolgoročni uspeh potrebno reinvestirati nazaj v gozd, za ohranjanje zdravja in s tem vrednosti samega lesa. Tako je pridobivanje lesa konstanten in neprekinjen proces, ki ga gozdarstvo tesno povezujejo z nego in ohranjanjem gozdnih površin. Omenjega procesa ponavadi ne prekinjamo, razen v primeru, ko zemljišče želimo uporabiti za druge namene, kar pa nam mora odobriti tudi revirni gozdar.

Po takem pridobivanje lesa delimo na 3 glavne faze. Prva faza je sečnja dreves, v kateri drevesa posekamo. Sledi ji druga faza, zlaganje posekanega lesa in začasno skladiščenje na terenu. Zadnja faza pa je transport lesa, ki zajema odvoz lesa iz skladišča na terenu na drugo lokacijo ali neposredno do kupca.

Podiranje dreves z dvigalom

Gozdarske storitve cenik

Prikazuje okvirne cene naših storitev, ki pa seveda lahko tudi odstopajo glede na težavnost oz. sam teren:

Delo z motorno žago na tleh: 20 - 30 €/ uro

Delo z motorno žago na višini: 45 - 65 €/ uro

 

Okvirne cene podiranja dreves glede na samo višino:

5 m: 50 - 90 €

10 m: 90 – 160 €

15 m: 160 – 240 €

20 m: 240 – 420 €

25 m: 420 – 550 €

30 m: 550 – 750 €

40 m: 750 – 1.000 €

Gozdarska dela

Vsa gozdarska dela vam kot profesionalni izvajalci izvedemo v podjetju Altituda. Za vse posege smo kvalificirani, imamo ustrezno opremo, delo pa opravimo hitro, kakovostno in varno.

 

Podjetje Altituda vam tako nudi:

posek in spravilo lesa iz gozda

  • čiščenje zaraščenih površin
  • posek trase pod elektroenergetskimi daljnovodi
  • posek drevja na zahtevnem terenu
  • izdelava sekancev
  • cepljenje drv in izdelavo skladovnice za kurjavo
  • sanacijo gozdov po ujmah
  • odvoz materiala
  • odkup lesa

Delo v gozdu tako spada med bolj nevarna dela, pri tem pa izstopa podiranje dreves, pri čemer se pogosto dogajajo nesreče, še zlasti neizkušenim sekačem. Delo v gozdu je delo na prostem, ki je tako odvisno tudi od številnih drugih dejavnikov kot so stanje terena, vremenski pogoji, temperatura, vlage in itd.

Izognite se nepotrebnim nesrečam in dodatnim zapletom, kontakirajte nas za brezplačni posvet na našemu obrazcu za povpraševanje.